وب سایت فشنیر ( مد و فشن ایران)

با توجه به کمبود یک وب سایت تخصصی در صنعت مد و فشن ایران تیم فشنیر تشکیل گردید و این تیم در تلاش است، دنیای مد و فشن ایران و جهان را به هم معرفی نماید و تمامی علاقه مندان به این دنیای بی کران را به روز نگه دارد.

ما تلاش میکنیم با تحت پوشش قراردادن تمامی رویدادها و اتفاقات مهم دنیای مد و فشن و نیز مقالات و دست نوشته های تخصصی درباره این حوزه بتوانیم کمک کوچکی به رشد و شکوفایی این صنعت در ایران عزیزمان به صورت آکادمیک داشته باشیم.

در طول قرن ها افراد و جوامع بشری، از لباس و سایر متعلقات آن به عنوان شکلی از ارتباط غیر کلامی استفاده می کردند و توسط آن خصوصیاتی از قبیل، شغل، درجه و رتبه، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، طبقه اجتماعی، ثروت و دارایی و وابستگی های گروهی را نشان می دادند .

این موضوع تنها مربوط به پوشاک نمی شد، بلکه جواهرات، سبک های آرایش مو و هنر زیبایی شناختی و خیلی موارد دیگر نیز شامل میشد. این که ما چه نوع لباسی می پوشیم و چگونه و چه زمانی آن را می پوشیم، اطلاعات دیگری را فراهم می کند تا بتوانیم به بطور دقیق و موشکافانه ، پوشش یک موقعیت اجتماعی را مطالعه کنیم ، برای این امر ما نیاز به علم و آگاهی کافی در این حوزه داریم.

علاوه بر بحث تخصصی صنعت مد و فشن یک نگاه کلی به دنیای مد و فشن وجود دارد و آن پیوند تمامی جوامع با این صنعت و پیشرفت سریع آن در جوامع و سنین مختلف می باشد.